1. Polityka prywatności

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Grzegorz Pięta zam. ul. Herkulesa 36/1, 67-200 Głogów zwany dalej admin.

Z kim możesz się skontaktować, aby otrzymać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych przez admin?

Jeśli masz pytania dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych przez admin możesz skontaktować się z nami, pisząc do nas na adres
email: kontakt@miastoglogow.pl

Jak chronimy dane osobowe?

Informujemy, że jako administrator danych osobowych, jesteśmy w pełni przygotowani na to, by odpowiednio je chronić. Posiadamy odpowiednie procedury, które gwarantują, że środowisko, w którym przetwarzamy dane spełnia standardy RODO.
Moje platformy online zostały zabezpieczone protokołem SSL (Secure Socket Layer), który jest protokołem sieciowym używanym do bezpiecznych połączeń internetowych oraz certyfikatem HTTPS, który umożliwia bezpieczne przeglądanie zawartych treści na platformach.

Jak pozyskaliśmy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe uzyskane zostały od Ciebie podczas kożystania z portalu i kontaktu.
W związku z tym admin będzie przetwarzał dane osobowe:
 • imię i nazwisko
 • nazwa firmy
 • adres (ulica, kod pocztowy, miasto)
 • numer telefonu komórkowego
 • numer telefonu stacjonarnego
 • adres e-mail
 • ID identyfikator komunikatora
Dodatkowo, informacje o Tobie otrzymujemy od naszych kontrahentów, czyli podmiotów, od których możesz kupić towary i usługi bezpośrednio oraz od operatorów płatności, czyli podmiotów, które umożliwiają Ci dokonanie płatności online za towary kupione od naszych kontrahentów. Otrzymujemy od nich takie Twoje dane: informacje o zawarciu umowy z kontrahentem (o przyjęciu Twojej oferty) czy informacje o statusie płatności.
W przypadku logowania się do serwisów za pośrednictwem zewnętrznej usługi uwierzytelniającej oferowanej przez podmioty, nad którymi nie mamy żadnej kontroli, np. Facebook, Google, pozyskujemy od nich dane wyłącznie w postaci ID twojego Konta w takim serwisie.

W jakim celu admin przetwarza Twoje dane osobowe?

Jestem uprawnieni do przetwarzania Twoich danych osobowych, ponieważ jest to niezbędne do wykonania zawartej między nami umowy lub wykonania naszych prawnie uzasadnionych interesów. Przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych. Przetwarzać Twoje dane osobowe możemy również na podstawie prawnie uzasadnionego interesu.

Jakie masz uprawnienia wobec admina?

 • dostępu do treści swoich danych osobowych – otrzymania potwierdzenia czy Twoje dane są przetwarzane przez Administratora i w jaki sposób,
 • sprostowania swoich danych osobowych, jeżeli są nieaktualne lub niedokładne, a także uzupełnienia gdy są niekompletne,
 • usunięcia swoich danych osobowych,
 • przenoszenia danych
 • ograniczenia przetwarzania,
 • wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania Twoich danych osobowych,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowy (kontakt z Administratorem)
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego jeżeli sposób w jaki przetwarzane są Twoje dane osobowe narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.

Jak długo admin przetwarza Twoje dane osobowe?

admin przechowuje Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy oraz po jej zakończeniu, jeśli istnieje ryzyko dochodzenia roszczeń w związku z jej wykonywaniem, ale nie dłużej niż przez okres 10 lat od dnia jej zakończenia.
Dane osobowe, które przetwarzamy na podstawie podatkowych i rachunkowych przepisów prawnych jesteśmy obowiązani przechowywać przez okres 5 lat po zakończeniu roku, w którym upłynął termin płatności podatku.
Dane osobowe, które przetwarzamy w celach marketingowych, jesteśmy uprawnieni przetwarzać wyłącznie w okresie obowiązywania wiążącej nas umowy lub do momentu wniesienia przez Ciebie ważnego sprzeciwu.
Dane osobowe przetwarzane na potrzeby programów bonusowych przetwarzamy przez czas ich trwania i dokonania odpowiednich rozliczeń podatkowych.

Komu admin udostępnia Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom trzecim (kontrahentom, operatorom płatności, serwisom internetowym, które współpracują z admin), jeśli jest to niezbędne do świadczenia usług na platformach. Jeśli wymaga tego od nas przepis prawa, udostępniamy Twoje dane osobowe uprawnionym podmiotom, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. W razie konieczności możemy przekazać Twoje dane osobowe organom publicznym w celach walki z oszustwami i nadużyciami.

Czy Twoje dane osobowe będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych?

admin nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich.

2. Pliki cookies

Cel wykorzystywania plików cookies oraz zasady korzystania z nich.

Pliki "cookies" używane na platformy pozwalają naszym Użytkownikom przede wszystkim na bezpieczne i jak najlepsze korzystanie z nich. Pliki "cookies" umożliwiają między innymi logowanie do serwisu oraz odpowiednią personalizację wyświetlanych na stronie dokumentów i informacji.
Niniejsza Polityka dotycząca plików "cookies" wyjaśnia, czym są pliki "cookies", jakie są reguły ich stosowania w platformach oraz jakie płyną korzyści z ich zastosowania.

Czym są pliki "Cookies"?

"Cookies" są to małe pliki tekstowe, wysyłane i przechowywane na komputerze, smartfonie czy innych urządzeniach, z których Użytkownik łączy się z Internetem. Pliki te są pomocne, gdyż umożliwiają serwisowi rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio się wyświetlić. W naszych platformach korzystamy z plików "cookies" z wielu powodów, np.: aby dostosować nasze strony do preferencji użytkowników, ułatwić nawigację po stronach oraz zapewnić skuteczność procedur bezpieczeństwa. Niektóre z tych funkcji są realizowane również przez inne rozwiązania technologiczne. Dlatego też niniejsza polityka dotycząca plików "cookies" odnosi się zarówno do typowych plików "cookies", jak i innych mechanizmów spełniających ten sam cel.

W ramach portali stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

 • "niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;
 • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
 • "wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;
 • "funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające "zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
 • "reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

  W jaki sposób pliki "cookies" dopasowują serwisy internetowe do potrzeb Użytkownika.

  "Cookies" ułatwiają proces dostosowania zawartości serwisu internetowego do oczekiwań Użytkowników. Analityczne pliki "cookies" wykorzystywane są w celu oceny statystyk wejść do serwisu internetowego, bo dzięki nim wiadomo, jakie są preferencje i oceny Użytkowników, co pozwala nam ulepszać nasze serwisy internetowe.

  Sposób zarządzania plikami "cookies" przez Użytkowników.

  Większość używanych przeglądarek, zarówno na komputerach, jak i smartfonach czy innych urządzeniach, domyślnie akceptuje pliki "cookies". W przypadku chęci zmiany domyślnych ustawień można to zrobić za pomocą ustawień w przeglądarce. W przypadku problemów z ustawieniem zmian należy skorzystać z opcji "Pomoc” w menu używanej przeglądarki.

  Informujemy, iż wiele plików "cookies” pozwala na wygodniejsze i efektywniejsze korzystanie z naszych serwisów. Wyłączenie ich może spowodować nieprawidłowe wyświetlanie się serwisu w przeglądarce.